بازدید:
تاريخ : 1395/06/09
      سامانه سایت ساز رایگان (وبلاگ)
                                                     www.shblog.irبازدید:
تاريخ : 1395/06/09
سامانه بانک مقالات علمی ودانشگاهی
 
                                                www.shdoc.irسامانه تخصصی نیازمندیهای بنگاه های تولیدی وخدماتی

                                                                   www.insabad.ir

جامعه بی خانواده جامعه ی آشفته ای است،جامعه ای نامطمئن است،جامعه ای است که در آن مواریث فرهنگی وفکری وعقاید نسلهابه یکدیگر آسان منتقل نمیشود.جامعه ای که در آن تربیت انسان به راحتی وروانی صورت نمی گیرد.
اگرجامعه ای خانواده نداشته باشدیا خانواده در آن متزلزل باشدانسان در بهترین پرورشگاه های خودپرورش پیدا نخواهد کرد.
مرکزفضای مجازی شباب29/10/77
در دیدار کارگزاران دولت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت ایشان از دولتمردان خواستند تا لحظه آخر عمر دولت به مردم خدمت شود و دچار حواشی انتخاباتی نشوند.
  1  2